Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznegoRok 2007

Przegląd Reumatologiczny 6/2007

W NUMERZE M.IN.:

NASZE CELE: BADANIA, NAUCZANIE I POMOC PACJENTOM
Rozmowa z prof. dr hab. med. Marią Majdan, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej AM w Lublinie

 

Bożena Targońska-Stępniak
TKANKA TŁUSZCZOWA A CHOROBY REUMATYCZNE
Ten aktywny narząd endokrynny bierzez udział w kontroli procesu zapalnego poprzez wydzielanie wielu czynnych biologicznie substancji

 

Beata Nowak
LEKI BILOGICZNE W REUMATOLIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW
Coraz większą rolę w leczeniu RZS odgrywają antagoniści TNF-a, w tym adalimumab

Przegląd Reumatologiczny 5/2007

W numerze m.in:

Prof. dr hab. med. Maria Majdan
ZAJĘCIE NEREK W ZESPOLE ANTYFOSFOLIPIDOWYM
Nerkowe objawy kliniczne APS zależą od typu i kalibru nerkowego naczynia krwionośnego zajętego zakrzepicą oraz od aktywności procesu zakrzepowego

 

Piotr Wiland, Marta Madej  
ZAPALENIE NACZYŃ
Cecha wspólną tej grupy schorzeń jest uogólniony lub ograniczony proces zapalny toczący się w obrębie naczyń, z następową ich martwicą oraz upośledzeniem przepływu

 

Beata Nowak
POSTĘPOWANIE WE WCZESNYM ZAPALENIU STAWÓW
Zalecenia opracowane przez Europejskie Towarzystwo Reumatologiczne      

Przegląd Reumatologiczny 3-4/2007

W numerze m.in.:

Piotr Głuszko
GLIKOKORTYKOSTEROIDY I RYZYKO ZŁAMAŃ KOŚCI
Czy możemy im przeciwdziałać?


Mariusz Puszczewicz
NAWRACAJĄCE ZAPALENIE CHRZĄSTEK 
Polychondritis recidivans to rzadka układowa choroba tkanki łącznej o nieznanej etiologii

 

Piotr Wiland
ABATACEPT - NOWE MOŻLIWOŚCI W LECZENIU RZS
Lek został już zarejestrowany w UE i wkrótce będzie dostępny też w Polsce

Przegląd Reumatologiczny 2/2007

W numerze m.in.:

Beata Nowak
ADALIMUMAB W RZS
Ocena skuteczności klinicznej adalimumabu po niepowodzeniach terapii innymi lekami biologicznymi

 

Mariusz Puszczewicz
PŁYN STAWOWY
Skład płynu stawowego jest różny w poszczególnych chorobach reumatycznych

 

Małgorzata Paprocka-Borowicz
FIZJOTERAPIA W ZZSK
Knezyterapię pacjent powinien stosować stale, z wyjątkiem okresów zaostrzenia choroby. Zabiegi fizykalne oraz balneologia wspomagają leczenie i zmniejszają dolegliwości bólowe

Przegląd Reumatologiczny 1/2007

W numerze m.in.:

ZADANIA REUMATOLOGA
Rozmowa z drem hab. med. Mariuszem Puszczewiczem, Kierownikiem Katedry
i Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu, o historii i perspektywach rozwoju ośrodka oraz najnowszych osiągnięciach w reumatologii

 

Mariusz Puszczewicz
PŁYN STAWOWY
Stosowane metody i znaczenie badania płynu stawowego w rozpoznawaniu chorób reumatycznych

 

Małgorzata Mańkowska-Romankow, Stefan H. Mackiewicz
RZS I SPONDYLOARTROPATIE SERONEGATYWNE A CIĄŻA
Aktualne informacje na temat terapii ciężarnych pacjentek z chorobami reumatycznymi

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne