Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznego2009

 

„Przegląd Reumatologiczny” 6/2009

 

 

 

W numerze:

 

Maria MAJDAN, Olga BORYS, Ewa WIELOSZ, Iwona ŻYCHOWSKA

Nefrogenne włóknienie układowe

Schorzenie to rozwija się u osób w zaawansowanym stadium przewlekłej choroby nerek

Violetta OPOKA-WINIARSKA, Jacek POSTĘPSKI, Edyta OLESIŃSKA

Gorączka związana z defektem receptora dla TNF

Jest ona dziedziczona autosomalnie dominująco.Agnieszka MATUSZEWSKA, Piotr WILAND

Rozpoznawanie osteoporozy w XXI wieku.

Najnowsze wytyczne.

 
Magdalena SOKALSKA-JURKIEWICZ

Rzadkie schorzenia w reumatologii: zespół Susaca

 

Rafał SMOCZYŃSKI

Bezpieczne leczenie chorób reumatycznych

W trakcie badań klinicznych wysoką skuteczność w terapii reumatoidalnego  zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów wykazał Lyprinol biologicznie aktywna mieszanina zawierająca wyjątkową kombinację niepolarnych grup lipidowych.

 

Jolanta LEWANDOWICZ
Reumatolodzy chcą leczyć skuteczniej
Sprawozdanie z I Krajowych Spotkań Reumatologicznych w Łodzi


Atlas chorób reumatycznych: Reumatoidalne zapalenie stawów, Choroba Pageta


Oprac. Beata NOWAK
Przegląd piśmiennictwa, newsy

Przegląd Reumatologiczny 5/2009

 

 

W numerze:

 

 


Joanna KRYWEJKO

Układ Jak/Stat w patogenezie artropatii zapalnych

Zainteresowanie badaczy wzbudzają białka wewnątrzkomórkowego układu przekaźnikowego Jak/Stat, które stają się potencjalnymi czynnikami terapeutycznymi w chorobach reumatycznych.


Violetta OPOKA-WINIARSKA, Jacek POSTĘPSKI, Edyta OLESIŃSKA
Zespoły autozapalne zależne od białka kriopiryny
Są chorobami uwarunkowanymi genetycznie, dziedziczącymi się autosomalnie dominująco.


Ilona SZYPUŁA, Eugeniusz Józef KUCHARZ
Rzadkie schorzenia w reumatologii: zespół Dercuma
 
Beata NOWAK
Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów
Wytyczne EULAR

Eugeniusz Józef KUCHARZ
Reumatologia pod zamkiem w Bojnicach
Reportaż


Oprac. Beata NOWAK
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA, NEWS

Przegląd Reumatologiczny 3-4/2009

Piotr Wiland, Magdalena Szmyrka-Kaczmarek
TOCILIZUMAB - NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA RZS

Rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne - tocilizumab jest pierwszym i jak dotychczas jedynym w swojej klasie lekiem hamującym biologiczne działanie interleukiny-6

Joanna Lipińska
ZNACZENIE PRZECIWCIAŁ ANTY-CCP W MIZS
Przeciwciała anty-CCP mogą być pomocne we wczesnej diagnostyce MIZS, prognozują też cięższy przebieg choroby
 
WYKŁADY Z REUMATOLOGII
Magdalena Sokalska-Jurkiewicz
RZADKIE SCHORZENIA W REUMATOLOGII: ZESPÓŁ COGANA

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
NEWS
Opracowała Beata Nowak

SPRAWOZDANIE
Eugeniusz J. Kucharz
PROFESOR DANIEL E. FURST W POLSCE

Przegląd Reumatologiczny 2/2009

W BIEŻĄCYM NUMERZE:
Elżbieta Smolewska
ZESPÓŁ AKTYWACJI MAKROFAGÓW
Jest to potencjalnie śmiertelne powikłanie układowych chorób tkanki łącznej u dzieci i dorosłych

Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Marcin Misztal
BÓLE WZROSTOWE U DZIECI?
Po kilkidziesięcioletniej przerwie pojawiło się w ostatnich latach wiele doniesień, w których rozważa się istnienie bólów wzrostowych oraz ich ewentualny patomechanizm

Krystyna Księżopolska-Orłowska, Beata Żuk
REHABILITACJA DZIECI Z MŁODZIEŃCZYM IDIOPATYCZNYM ZAPALENIEM STAWÓW
Ma ona na celu zapobieganie nastepstwom wynikającym ze zmian destrukcyjnych w narządzie ruchu oraz zmniejszenie dolegliowści bólowych

Jacek Postępski, Violetta Opoka-Winiarska, Edyta Olesińska
ZESPOŁY GORĄCZEK NAWROTOWYCH I CYKLICZNYCH

Bożena Targońska-Stępniak
PROFIL BEZPIECZEŃSTWA LEFLUNOMIDU
W ciągu ostatnich lat leflunomid stał się istotnym elementem terapii zapaleń stawów

SPRAWOZDANIA

Ewa Tuszkiewicz-Misztal
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE W REUMATOLOGII DZIECIĘCEJ
Konferencja w Kazimierzu Dolnym

Eugeniusz Józef Kucharz
REUMATOLOGIA INTERDYSCYPLINARNIE
Tematyka chorób narządu ruchu była przedmiotem kolejnej katowickiej konferencji lekarzy róznych specjalności

WSPOMNIENIE

Eugeniusz Józef Kucharz
ERIC G.L. BYWATERS - W ROCZNICĘ ŚMIERCI

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA, NEWSY
Opracowała Beata Nowak

Przegląd Reumatologiczny 1/2009

W NUMERZE:
Janusz Badurski, Andrzej Dobreńko, Nonna Nowak, Elżbieta Jeziernicka, Stefan Daniluk, Jerz Samusik
DIAGNOSTYKA RYZYKA ZŁAMAŃ W OSTEOPOROZIE
Badania BOS-2 - polska perspektywa

Brygida Kwiatkowska
LEFLUNOMID - WYPŁUKIWANIE I OZNACZANIE POZIOMU W OSOCZU
Firma Sanofi-Aventis zabezpiecza możliwość oznaczania
poziomu aktywnego metabolitu leflunomidu A771726
w labolatorium ESOTERIX w Belgii

Marta Madej
HEMOCHROMATOZA
Hemochromatoza to przewlekła choroba metaboliczna związana z nadmierną kumulacją żelaza w organizmie

Beata Nowak
LECZENIE ZAPALENIA NACZYŃ
Średnicę zmienionych zapalnie naczyń bierze się pod uwagę nie tylko w klasyfikacji zapaleń naczyń, ale również w ich leczeniu

WYKŁADY Z REUMATOLOGII

Beata Nowak
PACHYDERMOPERIOSTOSIS

ATLAS CHORÓB REUMATYCZNYCH
Guzkowe zapalenie tętnic, łuszczycowe zapalenie stawów, zespół Reitera

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA, NEWSY
Oprac. Beata Nowak

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne