Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznegoDr hab. n. med. Mariusz PUSZCZEWICZ

Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu

 

 

Zespół Marfana

Jedna z najczęstszych wrodzonych chorób tkanki łącznej. 

Zespół Marfana (łac. syndroma Marfan, ang. Marfan Syndrome), dziedziczony autosomalnie dominująco, stanowi wynik mutacji genu dla białka  macierzy pozakomórkowej zwanego fibryliną 1. Efektem mutacji są nieprawidłowości  w budowie gałki ocznej , układu kostno-stawowego i sercowo-naczyniowego oraz płuc.

 

 

I. Epidemiologia 

Choroba  występuje u 1 na 10 000- 20 000 zdrowo urodzonych dzieci.

 

II. Etiologia i patogeneza

Defekt znajduje się na chromosomie 15  (15q21)  w genie dla fibryliny 1 . Wykazano ponad 200 mutacji tego genu. Pomimo, że jest to wada autosomalnie dominująca, u około 25% chorych wykazano  spontaniczną mutacje tego genu.

 

Fibrylina  to duża glikoproteina ( masa cząsteczkowa około 350 000), jest  strukturalnym składnikiem  mikrowłókien o średnicy 10-12 nm, stanowiących „rusztowanie” dla elastyny. Fibrylina jest  wydzielana do  substancji pozakomórkowej przez fibroblasty. Stwierdza się ją między innymi we włóknach  soczewki w pobliżu obwódki rzęskowej , w okostnej oraz w połączeniu z  włóknami sprężystymi  w  aorcie. Lokalizacja ta tłumaczy  objawy kliniczne zespołu Marfana. Istnieje  dodatkowy gen dla fibryliny znajdujący się na  chromosomie 5. Mutacja jego  jest przyczyną wrodzonej  przykurczowej  arachnodaktylii.

III. Obraz kliniczny 

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Budowa ciała i układ kostno-stawowy

Chorzy  zwykle są wysocy, z  dużą rozpiętością ramion i nieprawidłowym  stosunkiem górnej i dolnej części kończyn. Palce mają długie i cienkie (palce pająkowate; arachnodactylia). Stwierdza się często zaburzenia w obrębie mostka pod postacią  nadmiernego jego  wysklepienia (klatka piersiowa „kurza”) lub  wpuklenia  (klatka piersiowa „szewska”). Występują także  skrzywienie boczne kręgosłupa, nadmierne przeprosty stawów oraz płaskostopie. Stwierdza się stosunkowo często wysoko wysklepione  podniebienie ( podniebienie gotyckie). Tkanka tłuszczowa podskórna jest  słabo rozwinięta.

 

Układ sercowo-naczyniowy

Efektem  osłabienia warstwy  środkowej ściany aorty jest poszerzenie opuszki aorty, niedomykalność zastawki aorty  oraz rozwarstwienie i  tętniaki aorty. Już w pierwszej dekadzie  życia rozpoczyna się proces rozwarstwienia  zatok wieńcowych. Powikłaniem  zmian  w układzie krążenia jest niewydolność oraz zawał serca. W przebiegu choroby może  dojść do bakteryjnego zapalenia wsierdzia.

 

Gałka oczna

Podwichnięcie lub przemieszczenie się soczewki (ectopia lentis) stwierdza się u 50-80% chorych  i jest ono zwykle symetryczne . Występuje również drżenie tęczówki i dużego stopnia krótkowzroczność oraz odklejanie się siatkówki .

 

Układ oddechowy

Często jest torbielowatość  płuc, a także nawracająca samoistna odma płuc.

IV. Nieprawidłowości w badaniach pomocniczych

Ocena  soczewki w lampie szczelinowej przy rozszerzonych źrenicach wykazać może  jej podwichnięcie lub przemieszczenie. Echokardiografia  natomiast wykazuje poszerzenie aorty, tętniaki oraz wypadanie płatka zastawki mitralnej. Natomiast Rtg kręgosłupa określa stopień jego skrzywienia   bocznego.

 

V. Rozpoznanie

Rozpoznanie ustala się na podstawie charakterystycznych objawów klinicznych i obciążającego wywiadu rodzinnego. Może ono być trudne z powodu skąpoobjawowego  w większości  przypadków przebiegu choroby. Arachnodaktylia jest obecna u 90% chorych na zespół Marfana jednak nie jest to objaw  diagnostyczny, ponieważ długie i cienkie palce występują także u zdrowych osób. Aby potwierdzić  arachnodaktylię stosuje się trzy testy:

 • Test Steinberga- jest uważany za dodatni, gdy  kciuk zamknięty w zaciśniętej pięści  wystaje poza  brzeg kłębu palca piątego ręki.

 • Test Walker-Murdoch- jest uważany za dodatni,   gdy dochodzi do nakładania  się kciuka na piąty palec , gdy obejmują one przeciwległy nadgarstek.

 • Index śródręcza- jest to  średnia wartość długości podzielonej przez szerokość mierzoną w punkcie środkowym długości  drugiej , trzeciej i czwartej kości śródręcza . U zdrowych osób wartość ta  zawarta jest w granicach od  5.4 do 7.9, u chorych   od 8.4 do 10.4

 

VI. Kryteria rozpoznania

 Przydatne w ustaleniu prawidłowego rozpoznania mogą być kryteria Pyeritz`a, obejmują one obecność  trzech  „dużych „objawów ( podwichnięcie soczewki,  poszerzenie aorty, skrzywienie boczne kręgosłupa  i / lub  deformacja klatki piersiowej) lub  występowanie rodzinne choroby  i obecność dwóch „dużych” objawów .

 

VII. Rozpoznanie różnicowe

W rozpoznaniu różnicowym bierze się pod uwagę głównie  homocystynurię.

 

VIII. Leczenie

Nie ma swoistego leczenia. Postępowanie terapeutyczne polega  profilaktycznym stosowaniu β –adrenolityków , aby utrzymać  czynność serca poniżej 100 uderzeń / min i zmniejszyć  siłę wyrzutu serca  celem zapobiegnięcia  poszerzeniu i rozwarstwieniu aorty. Wszyscy chorzy z tętniakiem  muszą otrzymywać β-adrenolityk, nawet jeżeli wartości ciśnienia tętniczego  są prawidłowe. Leki antagonistyczne  wobec  receptorów α-adrenergicznych  oraz hydralazyna są przeciwwskazane. U osób, u których  średnica aorty wynosi powyżej  55-60 mm proponuje się zabieg kardiochirurgiczny. U dziewczynek stosuje się  indukcję przedwczesnego dojrzewania  za pomocą estrogenów i progesteronu by zmniejszyć wzrost i powikłania kostno-stawowe. Boczne skrzywienie kręgosłupa należy korygować, natomiast gdy skrzywienie przekroczy 40o powinno się rozważyć możliwość chirurgicznej  stabilizacji  kręgosłupa.

 

IX. Monitorowanie

Co rok należy wykonywać echokardiografie  aby oceniać  rozmiar aorty , gdy przekroczy on  50% normy ( norma  >45 mm) wówczas badanie to należy  przeprowadzać co 6 miesięcy. Co roku także  należy przeprowadzać konsultację ortopedyczną  i ocenę  układu kostnego. Konieczne jest poradnictwo genetyczne.

 

X. Rokowanie

Rokowanie co do życia jest złe. Średni czas  życia wynosi 41 lat i  zależy od  zmian w układzie naczyniowo-sercowym, wcześniej umierają mężczyźni niż kobiety.

 

XI. Zespół Marfana a ciąża 

Kobiety w ciąży są w grupie wysokiego ryzyka rozwarstwienia aorty. Jest ona przeciwwskazana u kobiet z średnicą  aorty powyżej 45 mm.

 

 „Przegląd Reumatologiczny” 2008, nr 1 (19), s. 1-2.

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne