Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznegoRok 2012

„Przegląd Reumatologiczny” 1-2/2012

 

W numerze:

 

Paweł HRYCAJ

Terapia biologiczna spondyloartropatii z towarzyszącym zapaleniem jelita grubego

Leki biologiczne – inhibitory czynnika martwicy guza (tumor necrosis factor, TNF) dopiero od niedawna stosowane są w Polsce w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK). Skuteczność poszczególnych leków w redukcji objawów ZZSK jest zbliżona, jednak w wybranych sytuacjach wskazany jest dobór optymalnej terapii anty-TNF z uwzględnieniem schorzeń towarzyszących. W przypadku współistnienia ZZSK i choroby Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego dostępne w polskim programie terapii biologicznej inhibitory TNF infliksymab i adalimumab wykazują znaczną skuteczność terapeutyczną. Etanercept jest nieskuteczny w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit i nie powinien być rekomendowany jako pierwszorzutowe leczenie anty-TNF w przypadku współistnienia zapaleń jelit i ZZSK. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczący związków między ZZSK z towarzyszącym nieswoistym zapaleniem jelita grubego i opisy dwóch przypadków współistnienia ZZSK i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, leczonych skutecznie infliksymabem. 

Mariusz PUSZCZEWICZ, Grażyna BIAŁKOWSKA-PUSZCZEWICZ

Przeciwciała przeciwjądrowe - dylematy diagnostyczne

Najczęściej wykorzystywaną metodą oceniającą przeciwciała przeciwjądrowe jest immunofluorescencja pośrednia, uważana dziś za złoty standard w ocenie obecności przeciwciał przeciwjądrowych.

 


Agnieszka MATUSZEWSKA, Jacek SZECHIŃSKI

Osteoporoza u mężczyzn

W powszechnej świadomości osteoporozę traktuje się jako schorzenie dotyczące kobiet (życiowe ryzyko złamania dla kobiet 50-letnich wynosi 46,4%), tymczasem jest to schorzenie, które także dotyczy znacznego odsetka mężczyzn: dla 50-latków życiowe ryzyko złamania sięga 22,4%.

 

Agata SEBASTIAN, Patryk WOYTALA

IX Środkowoeuropejski kongres reumatologiczny oraz III krajowe spotkania reumatologiczne

 

 


NEWS

Oprac. Agata SEBASTIAN

„Przegląd Reumatologiczny” 3-6/2012

 

W numerze:

 

Violetta OPOKA-WINIARSKA, Agnieszka JURECKA, Zbigniew ŻUBER

Mukopolisacharydozy w diagnostyce różnicowej chorób reumatycznych

U podłoża mukopolisacharydoz, klinicznie zróżncowanej grupy chorób metabolicznych, występuje deficyt aktywności jednego z enzymów uczestniczących w katabolizmie glikozaminoglikanów.

 


Danuta NIKRATOWICZ, Anna GOTZ-WIĘCKOWSKA

Badanie okulistyczne u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Obecnie uważa się, że wczesne rozpoznanie zmian w narzadzie wzroku u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i szybko włączone agresywne leczenie immunosupresyjne zapobiegają wystąpieniu groźnych powikłań ocznych i utracie widzenia.

 


Joanna LATUŚKIEWICZ-POTEMSKA, Agnieszka ZYGMUNT, Małgorzata BIERNACKA-ZIELIŃSKA, Elżbieta SMOLEWSKA

Dziecięca postać mieszanej choroby tkanki łącznej


Mieszana choroba tkanki łącznej stanowi zespół chorobowy charakteryzujący się jednoczesnym występowaniem objawów typowych dla kilku różnych zapalnych chorób tkanki łącznej: tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, zapalenia wielo- lub skórno-mieśniowego, niekiedy także reumatoidalnego zapalenia stawów (którego odpowiednikiem w wieku rozwojowym jest młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów), a typowym zaburzeniem immunologicznym - obecność w surowicy autoprzeciwciał anty-RNP w wysokim mianie.

 


Beata KOŁODZIEJCZYK, Agnieszka GAZDA, Lidia RUTKOWSKA-SAK

Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe

Zostało ono odróżnione od postaci zapalenia skórno-mięśniowego u dorosłych ze względu na odmienny przebieg i rokowanie choroby.

 


Małgorzta PODWIKA-BAJ, Bogna DOBRZYNIECKA, Maciej PUŁAWSKI

Polimorfim zmian chorobowych w chorobie Kawasaki

Symptomatologia wielu jednostek chorobowych wieku dziecięcego jest podobna, co utrudnia rozpoznanie choroby Kawasaki.

 NEWS

Oprac. Agata SEBASTIAN

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne